jugglery

jugglery
noun
1. artful trickery designed to achieve an end
-

the senator's tax program was mere jugglery

Derivationally related forms: ↑juggle
Hypernyms: ↑trickery, ↑chicanery, ↑chicane, ↑guile, ↑wile, ↑shenanigan
2. the performance of a juggler
Derivationally related forms: ↑juggle
Hypernyms: ↑maneuver, ↑manoeuvre, ↑play

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Jugglery — Jug gler*y, n. [OE. & OF. joglerie, F. jonglerie.] [1913 Webster] 1. The art or act of a juggler; sleight of hand. [1913 Webster] 2. Trickery; imposture; as, political jugglery. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • jugglery — index deceit, machination, pettifoggery, ruse, subterfuge Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • jugglery — [jug′lər ē] n. pl. juggleries [ME jugelri < OFr jogelerie] 1. the art or act of juggling; sleight of hand 2. trickery; deception …   English World dictionary

  • jugglery — žongliravimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Daugkartinis futbolo ar kitokio kamuolio smūgiavimas aukštyn (į viršų) kojomis arba galva. atitikmenys: angl. jugglery; juggling vok. Jonglieren, n rus. жонглирование …   Sporto terminų žodynas

  • jugglery — žongliravimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Miklūs judesiai rankomis su vienu (pvz., su stalo teniso rakete ir kamuoliuku) arba dviem kamuoliais. Žongliravimas yra parengiamasis fizinis pratimas technikos veiksmams, judesių …   Sporto terminų žodynas

  • jugglery — žongliravimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Svarsčio mėtymas ir gaudymas viena arba abiem rankomis; parengiamasis pratimas sunkiosios atletikos ir kitų sporto šakų pratybose jėgai ugdyti. Žongliravimas pratimai gali būti… …   Sporto terminų žodynas

  • jugglery — juggle ► VERB 1) continuously toss into the air and catch a number of objects so as to keep at least one in the air at any time. 2) cope with by adroitly balancing (several activities). 3) misrepresent (facts). ► NOUN ▪ an act of juggling.… …   English terms dictionary

  • jugglery — noun Date: 14th century 1. the art or practice of a juggler 2. manipulation or trickery especially to achieve a desired end …   New Collegiate Dictionary

  • jugglery — /jug leuh ree/, n., pl. juggleries. 1. the art or practice of a juggler, esp. sleight of hand. 2. the performance of juggling feats. 3. any trickery or deception. [1250 1300; ME jogel(e)rie < OF joglerie, equiv. to jogler JUGGLER + ie Y3] * * * …   Universalium

  • jugglery — noun The art of a juggler (i.e. trickery or deception) …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”